Responsabilitate, Informație, Acțiune

Image
Image
Campanie de conștientizare adresată membrilor ADI ISO MEDIU Brașov vizând creșterea ratei de colectare separată a deșeurilor în județul Brașov, dar și creșterea gradului de responsabilizare civică a cetățenilor privitor la modul de gestionare a deșeurilor. ADI ISO MEDIU Brașov are menirea de a monitoriza și urmări modul în care se efectuează gestionarea deșeurilor municipale, respectiv de a favoriza dezvoltarea capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale membre, în privința managementului deșeurilor și a protecției mediului. Campania de educaţie ecologică și mediu “EcoAtitudine – Județul Brașov Reciclează” ediţia 3 – 2022 -2023 a avut prima ediție de implementare în cursul anului 2020, fiind adaptată la condițiile pandemice și alegându-se o acțiune de creare a unor specialiști de mediu și management al deșeurilor la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județ, dar și aceea de a pune la dispoziția tuturor primăriilor din județ echipamente de colectare separată a deșeurilor în instituțiile publice (echipamente de interior), astfel încât să se faciliteze punere în aplicare a prevederilor Legii 132/2010 privind colectarea separată a deșeurilor în instituții publice. Ediția a treia a campaniei “EcoAtitudine – Județul Brașov Reciclează” se dorește a fi implementată în anul 2022 și 2023 pe raza întregului Județ și va avea următoarele elemente structurale care vor fi detaliate procedural în Regulament.

Autentificare