Brașov – Amfiteatrul de la CATTIA, 09.05.2023

În data de 9 mai 2023, la CATTIA din Brașov a avut loc o oră de ecologie cu scopul de a informa atât elevii cât și profesorii despre poluare și modurile prin care aceasta poate fi diminuată. În cadrul acestei ore de ecologie, s-a pus accentul pe importanța selectării deșeurilor la sursă și pe sistemul de culori utilizat pentru a le sorta mai ușor.

Poluarea are un impact negativ asupra mediului înconjurător și asupra sănătății noastre, motiv pentru care este important să ne implicăm în diminuarea acesteia. În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, s-a discutat despre importanța selectării acestora la sursă. Selectarea deșeurilor la sursă înseamnă că deșeurile sunt sortate încă de la sursă, înainte de a fi colectate, astfel încât să poată fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător. Prin sortarea corespunzătoare a deșeurilor, putem contribui la protejarea mediului înconjurător și la diminuarea impactului negativ al activităților noastre asupra acestuia.

În concluzie, orice acțiune mică pe care o facem pentru a proteja mediul înconjurător contează și poate face o diferență semnificativă. Prin gestionarea responsabilă a deșeurilor și prin implicarea noastră în diminuarea poluării, putem contribui la menținerea unui mediu sănătos și curat pentru noi și pentru generațiile viitoare.

Autentificare