Codlea - Școala Profesională Specială, 09.05.2023

În cadrul activității desfășurate în Săptămâna Verde la Școala Profesională Specială Codlea,     s-a discutat despre poluare și importanța selectării deșeurilor la sursă.

În ceea ce privește poluarea, s-a explicat elevilor și profesorilor că aceasta poate fi de mai multe feluri, cum ar fi poluarea aerului, a solului și a apei. S-a subliniat faptul că această problemă este cauzată în mare parte de activitățile umane și are un impact negativ asupra mediului înconjurător și asupra sănătății noastre.

Un alt aspect important discutat în cadrul acestei activități a fost selectarea deșeurilor la sursă. S-a explicat elevilor și profesorilor că deșeurile sunt de mai multe feluri și au anumite culori corespunzătoare, și că este important să le sortăm și să nu le mai punem în amestec. Astfel, deșeurile pot fi colectate și eliminate în mod corespunzător, prin reciclare sau alte metode responsabile.

Prin selectarea deșeurilor la sursă și prin sortarea lor corespunzătoare, putem contribui la diminuarea poluării și la protejarea mediului înconjurător. Este important ca elevii și profesorii să fie informați despre aceste aspecte și să fie implicați activ în practicile responsabile de gestionare a deșeurilor.

În concluzie, activitatea desfășurată în cadrul Săptămânii Verzi la Școala Profesională Specială Codlea a avut ca scop conștientizarea elevilor și profesorilor despre importanța protejării mediului înconjurător și a practicilor responsabile de gestionare a deșeurilor. Prin implicarea activă și prin adoptarea acestor practici, putem contribui la crearea unui mediu curat și sănătos pentru noi și pentru generațiile viitoare.

Autentificare