Thursday, 15 February 2018 19:15

REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ȘI MEDIU “ECOATITUDINE” - EDIŢIA 2018

Written by
Rate this item
(6 votes)

1. ORGANIZATORI
FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ, Asociația BRAINSTORMING, Asociația IRIS TERRA GREEN, SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L, SC ELECTRO IRMA TOP SRL,


2. PARTENERI
MINISTERUL MEDIULUI, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA(ADI), UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE(UAT), OPERATORI DE COLECTARE SI TRANSPORT, ORGANIZATII DE TRANSFER DE RESPONSABILITATE(OTR), RECICLATORI


3. PARTICIPANŢI
Elevii, cadrele didactice și locuitorii comunelor si oraselor din Romania.
Vor participa numai elevii, cadrele didactice și locuitorii din localitățile unde şcolile sunt înscrise în proiect!


4. ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT
Înscrierea în proiect se poate face în perioada 01 martie – 30 martie (inclusiv) 2017 prin completarea formularului de înscriere în proiect și trimiterea acestuia către organizator în vederea validării înscrierii. Formularul se va trimite scanat prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Formularul de înscriere trebuie să fie completat, semnat și ștampilat !


5. SCOPUL ȘI OBIECTIVUL CAMPANIEI
Scop:
EcoAtitudine, alături de cele mai importante instituţii ale statului care activează în domeniul protecţiei mediului, îşi propune schimbarea unor mentalităţi care să determine atitudini eco. Punem accent pe selectarea deșeurilor astfel încât generațiile tinere să conștientizeze că reutilizarea, reducerea și reciclarea sunt acțiuni ce stau la îndemâna fiecăruia dintre noi pentru protecția mediului înconjurător. Promovăm selectarea deșeurilor încă din gospodarie, la școală, la serviciu și urmărim gestionarea corectă a acestora. Cu sprijinul copiilor, tinerilor, ecovoluntarilor vom angrena instituţiile publice și private pentru a construi împreună temelia unei societăți responsabile în spiritul celor 3R: reducere, reutilizare, reciclare. În acest sens, am gândit proiectul EcoAtitudine pe termen lung, cu caracter continuu și cu obiective multianuale.
Obiectiv principal:
Implicarea institutiilor publice responsabile si a comunităților locale (ADI- uri, Primării, Școli, Operatori Economici, Cetățeni, Elevi, Profesori) în activitati menite să protejeze mediul înconjurător, pornind de la informarea cetățenilor până la acțiuni concrete de selectare a deseurilor, de transport si reciclare, asigurand trasabilitatea acestora, cu obiectiv principal atingerea tintelor de deviere
Obiective secundare:
Implicarea activă a elevilor, profesorilor și locuitorilor din localitățile înscrise în proiect, în activități de voluntariat privind protecția mediului .
Dezvoltarea unor atitudini și comportamente de responsabilitate civică.
Promovarea selectării deșeurilor la sursă (de acasă, la școală, la locul de muncă), depunerea lor în spațiile special amenajate în funcție de natura lor, a devierii deșeurilor biodegradabile în gospodăria proprie, în compostoarele individuale, a reducerii consumului de energie și a diminuării folosirii substanțelor dăunătoare mediului.

6. PERIOADA DE DESFǍŞURARE
Campania „EcoAtitudine” – EDIŢIA 2018 se va desfăşura în perioada 01 februarie – 20 noiembrie 2018
Campania presupune parcurgerea următorilor pași:
A. Inscrierea in proiect: 01.02.2018 – 28.02.2018
B. LANSAREA OFICIALǍ A CAMPANIEI - 31 MARTIE 2018
C. DESFĂŞURAREA PROIECTULUI - 31 martie - 31 octombrie 2018
D. PREMIEREA CASTIGATORILOR – 01 – 20 NOIEMBRIE 2018
7. Concursuri si premii acordate in cadrul Campaniei
ECOATITUDINE – SELECTAREA DESEURILOR
Participanti: ADI, UAT, Scoala, Operator de colectare si transport deseuri municipale,
Pentru a participa la acest concurs este obligatorie implicarea tuturor factorilor enumerati mai sus.
Premiile vor fi acordate la nivel județean

CRITERII:
Premiile acordate câştigătorilor se vor decerna pe baza următoarelor criterii de selecţie:
Premiile se vor acorda pentru colectarea selectivă a deşeurilor din hârtie, carton, plastic metal și sticlă în saci returnabili, pe baza cantităţilor colectate, raportate la numărul de cetateni din localitățile înscrise în proiect. Colectarea deseurilor reciclabile se face numai de către operator de colectare si transport deseuri municipale
Premiile vor fi acordate astfel:
Premiul 1 – 1 tablă magnetică albă (100 x 200 cm)
Premiul 2 - 1 pachet papetărie (20 topuri hârtie A4, 500 buc. Pix culori diferite, 20 role scoci, 3 capsatoare, 10 cutii capse, 10 cutii agrafe birou, 250 dosare plastic, 1000 folii protecție)
Premiul 3 – 1 set sport ( 10 buc. minge fotbal, 10 buc. minge handbal, 10 buc. minge baschet)
Evidenţa cantităţilor colectate se va realiza astfel:
Operatori de colectare si transport deseuri municipale vor transmite bonurile de cântar pe baza cantităților colectate separat de pe raza localitatii inscrise in proiect. Bonurile vor fi transmise până la 26 octombrie 2018 (inclusiv) pentru întocmirea clasamentului.
Cantitatea pe bonul de cântar va fi exprimată în kilograme !
Câștigătorii vor fi desemnați pe baza cantităților selectate la sursa si colectate separat,in timpul campaniei, conform bonurilor de cântar și împărțite la numărul de locuitori ai fiecărei localități, declarați la Institutul Național de Statistică la data ultimului recensământ. Cantitatea minima pentru calificare in concurs este de 1kg/locuitor/luna sau 6kg/locuitor/campanie. În condițiile în care vor exista mai multe localitati care vor colecta cantitatea minima de deseuri, departajarea se va face în ordine descrescătoare.
Premierea câștigătorilor: noiembrie 2018.
B. EcoAtitudine – sa colectam corect DEEE și DBA
Participanti: ADI, UAT, Scoala, Operator autorizat colectare DEEE si DBA,
Pentru a participa la acest concurs este obligatorie implicarea tuturor factorilor enumerati mai sus.
Premiile vor fi acordate la nivel județean
Premiile se vor acorda pentru colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili în puncte de colectare special amenajate ce vor contine containere si recipienti speciali, pe baza cantităţilor colectate, raportate la numărul de cetateni din localitățile înscrise în proiect. Premiile vor fi acordate astfel:
Premiul 1 – 1 tablă magnetică albă (100 x 200 cm)
Premiul 2 - 1 pachet papetărie (20 topuri hârtie A4, 500 buc. Pix culori diferite, 20 role scoci, 10 capsatoare, 10 cutii capse, 10 cutii agrafe birou, 250 dosare plastic, 1000 folii protecție)
Premiul 3 – 1 set sport ( 10 buc. minge fotbal, 10 buc. minge handbal, 10 buc. minge baschet)
Evidenţa cantităţilor colectate se va realiza astfel:
Operatori de colectare DEEE si DBA vor transmite bonurile de cântar pe baza cantităților colectate separat de pe raza localitatii inscrise in proiect. Bonurile vor fi transmise până la 26 octombrie 2018 (inclusiv) pentru întocmirea clasamentului.
Cantitatea pe bonul de cântar va fi exprimată în kilograme !
Câștigătorii vor fi desemnați pe baza cantităților colectate in timpul campaniei, conform bonurilor de cântar și împărțite la numărul de locuitori ai fiecărei localități, declarați la Institutul Național de Statistică la data ultimului recensământ. Cantitatea minima pentru calificare in concurs este de 0.2kg/locuitor/campanie. În condițiile în care vor exista mai multe localitati care vor colecta cantitatea minima de deseuri, departajarea se va face în ordine descrescătoare.
Premierea câștigătorilor: noiembrie 2018.

AGENTUL ECOATITUDINE
Concurs individual destinat profesorilor coordonatori. Vor fi acordate 30 premii la nivel național.
Mecanism de desfăşurare:
În cadrul acestui concurs vor fi premiați prefesorii coordonatori.
Trimite o fotografie (având înscrisă data) reprezentativă pentru proiectul EcoAtitudine (însoțită de numele tău complet, școala, numărul de telefon și orașul/județul din care faci parte) la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pozele vor fi uploadate pe www.ecoatitudine.eu de către organizator în termen de 48 de ore de la trimiterea confirmării de primire, de luni până vineri în intervalul 09.00-17.00. Pozele urcate pe www.ecoatitudine.eu vor fi salvate în folderul destinat concursului ”Agentul EcoAtitudine”, editia 2018.
Votare :
Fotografiile preferate vor fi votate (like) în perioada 31 martie – 26 octombrie 2018(pȃnă la ora 13.00) direct pe pagina www.ecoatitudine.eu. Organizatorul a creat un album destinat acestui concurs, iar concurenții (profesorii coordonatori înscrisi în proiect) își vor invita prietenii, elevii, colegii să aprecieze pagina oficială a campaniei și să voteze fotografiile preferate ale profesorilor din albumul destinat concursului. Desemnarea câştigătorilor va fi realizată în baza numărului de like-uri primite pentru fotografia înscrisă în concurs din albumul ”Concurs Agentul EcoAtitudine”, exprimate pe pagina www.ecoatitudine.eu a organizatorului. Vor fi acordate 30 premii la nivel NAȚIONAL constând în 30 buc. tablete (număr minim de like-uri pentru a intra în concurs: 600). În condițiile în care vor exista mai mult de 30 de profesori coordonatori care vor primi numărul minim de like-uri departajarea se va face în ordine descrescătoare de la cel mai mare număr de like-uri.
Atenţie! Se iau în considerare doar like-urile primite la fotografiile publicate în albumul concursului « CONCURS – AGENTUL ECOATITUDINE, EDIȚIA 2018 », disponibil pe pagina www.ecoatitudine.eu
Premierea câștigătorilor: noiembrie 2018.

REPORTERUL ECOATITUDINE
Concurs adresat elevilor din clasele 0 – XII. Vor fi acordate 30 premii la nivel național
În cadrul acestui concurs elevii participanți înscriși în proiect vor realiza fotografii(pentru validare avand inscrisa data) în care vor surprinde fie situații nefavorabile mediului înconjurător, fie acțiuni de protejare a acestuia. Fiecare elev va trimite prin intermediul profesorului coordonator o singură fotografie. De asemenea, fiecare fotografie va fi însoțită de o frază explicativă pentru imaginea surprinsă. Pozele vor fi uploadate pe www.ecoatitudine.eu de către organizator în termen de 48 de ore de la trimiterea confirmării de primire, de luni până vineri în intervalul 09.00-17.00. Pozele urcate pe www.ecoatitudine.eu vor fi salvate în folderul destinat concursului ”Reporterul EcoAtitudine”, editia 2018. Concursul se va desfăşura ȋn 31 martie – 26 octombrie 2018
Votare:
Fotografiile preferate vor fi votate (like) în perioada 31 martie – 26 octombrie 2018(pȃnă la ora 13.00) direct pe pagina www.ecoatitudine.eu. Organizatorul a creat un album destinat acestui concurs, iar concurenții își vor invita prietenii, parinții și bunicii să aprecieze pagina oficială a campaniei și să voteze fotografiile preferate ale elevilor din albumul destinat concursului. Desemnarea câştigătorilor va fi realizată în baza numărului de like-uri primite pentru fotografia înscrisă în concurs din albumul ”Concurs –Reporterul EcoAtitudine”, exprimate pe pagina www.ecoatitudine.eu a organizatorului. Vor fi acordate 30 premii la nivel NAȚIONAL constând în 30 buc. smatphone (număr minim de like-uri pentru a intra în concurs: 600). În condițiile în care vor exista mai mult de 30 de elevi care vor primi numărul minim de like-uri departajarea se va face în ordine descrescătoare de la cel mai mare număr de like-uri.
Atenţie! Se iau în considerare doar like-urile primite la fotografiile publicate în albumul concursului « CONCURS – ”Reporterul EcoAtitudine”, EDIȚIA 2018 », disponibil pe pagina www.ecoatitudine.eu.
Premierea câștigătorilor: noiembrie 2018.
Acordarea premiilor:
În cazul neprezentării câştigătorilor la festivitatea de premiere, premiul va putea fi ridicat în maxim 30 de zile calendaristice începând cu ziua următoare anunţării câştigătorului de la sediul organizatorului din Comuna Surani, Sat Surani, nr.107, județul Prahova.
Câştigătorii care, din orice motiv, neimputabil organizatorului, nu îşi ridică premiul în termenul prevăzut de regulament pierd calitatea de câştigător şi nu pot solicita, prin niciun mijloc, atribuirea premiului, acesta urmând a fi reportat pentru următoarea etapă a proiectului.
Valoarea premiilor la nivel judetean este de : 10 000 le/judet.
Valoarea premiilor la nivel national este de : 20 000 lei.
Premiile nu vor fi atribuite în bani.

8. ANUNŢAREA OFICIALĂ A REZULTATELOR FINALE:
Se va face la data de 03 noiembrie 2018 prin postarea listei caștigâtorilor pe www.ecoatitudine.eu.

9. CLAUZE FINALE
În cadrul concursurilor participantul va primi de la organizator un mail de confirmare a primirii materialelor în termen de 48 de ore. Organizatorii nu își asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările înscrise în concurs conțin elemente (texte, imagini, coduri sursă etc.) care încalcă drepturile de autor, întreaga răspundere aparținând participantului (autorului) care a înscris lucrarea în competiție. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra textelor, imaginilor, machetelor transmise de către concurenți aparțin organizatorului. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul oficial www.ecoatitudine.eu, pe întreaga durată a campaniei. Nu au voie să participe la concursurile individuale angajații și rudele de gradul I ale acestora, care lucrează la sediul organizatorului și în cadrul revistei InfoMediu Europa. Înainte de a trimite o fotografie, orice concurent va cere acordul expres al persoanelor care apar în fotografia trimisă cu privire la participarea acestora în concurs. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a refuza o fotografie dacă aceasta nu respectă toate prevederile acestui regulament, făra a fi obligat să-şi justifice decizia. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nicio fotografie însuşită în mod ilegal de căre concurenți. Organizatorul va considera în mod automat că trimiterea unei fotografii, filmări, text şi completarea formularului reprezintă participarea concurenților la campanie şi că aceștia sunt de acord cu prezentul regulament. Organizatorul campaniei se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Organizatorul campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. Organizatorii au dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, fără anunțarea în prealabil a participanţilor. Participanţii la concursuri sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menţionate mai sus.
Prezentul regulament va fi însoțit de următoarele:
Anexa 1 – Formular de înscriere scoala si formular de inscriere primarie

Read 7503 times