• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Thursday, 09 March 2017 19:28

Cum poti deveni partener

Loading...

Thursday, 09 March 2017 19:27

Formular de inscriere

Înscriere în Campania Ecoatitudine
Stimată doamnă/Stimate domn,

 

Campania EcoAtitudine, alături de cele mai importante instituţii ale statului care activează în domeniul protecţiei mediului, îşi propune schimbarea unor mentalităţi care să determine atitudini eco.

Punem accent pe selectarea deșeurilor astfel încât generațiile tinere să conștientizeze că reutilizarea, reducerea și  reciclarea sunt acțiuni ce stau la îndemâna fiecăruia dintre noi pentru protecția mediului înconjurător. Promovăm selectarea deșeurilor încă din gospodarie, la școală, la serviciu și urmărim gestionarea corectă a acestora.

Cu sprijinul copiilor, tinerilor, ecovoluntarilor vom angrena instituţiile publice și private pentru a construi împreună temelia unei societăți responsabile în spiritul celor 3R: reducere, reutilizare, reciclare. În acest sens, am gândit proiectul EcoAtitudine pe termen lung, cu caracter continuu și cu obiective multianuale.

 

Obiectiv principal:

Implicarea institutiilor publice responsabile si a comunităților locale (ADI- uri, Primării, Școli, Operatori Economici, Cetățeni, Elevi, Profesori) în activitati menite să protejeze mediul înconjurător, pornind de la informarea cetățenilor până la acțiuni concrete de selectare a deseurilor, de transport si reciclare, asigurand trasabilitatea acestora, cu obiectiv principal atingerea tintelor de deviere, Stimularea colectarii selective a echipamentelor electrice si electronice vechi sau defecte si a bateriilor si acumulatorilor portabili uzati.

 

Implicarea activă a elevilor, profesorilor și locuitorilor din localitățile înscrise în proiect, în activități de voluntariat privind protecția mediului .

Cresterea nivelului de informare si constientizare cu privire la problematica colectarii selective si reciclarii deseurilor in randul elevilor si responsabilizarea acestora prin implicarea activa intr-o competitie pozitiva.

 

PERIOADA DE DESFǍŞURARE

 

Campania „EcoAtitudine” – EDIŢIA 2019 se va desfăşura în perioada 15 februarie – 20 noiembrie 2019

Se vor acorda 120 de premii la nivel național.

Pentru a participa trebuie să completaţi formularul din atașament .

De asemenea, vă rog să consultați regulamentul campaniei.

 

Vă așteptăm cu drag alături de noi.

 

Cu stimă,

Emma Creţu
General Manager
0725649711

Thursday, 09 March 2017 19:23

Regulament de participare

Campania se va derula sub prevederile prezentului Regulament obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si facut public/disponibil spre informare pe site-ul Campaniei www.ecoatitudine.eu. Prin participarea la aceasta Campanie, orice persoana fizica sau juridica este de acord si respecta termenii si conditiile desfasurarii acesteia, prezentate in Regulament, orice situatie contrara conducand la neacordarea premiilor persoanei in cauza, oferite de Organizator. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament. Prin participarea in Campanie, reprezentantii scolilor inscrise sunt de acord cu mentionarea unitatilor de invatamant, precum si a cadrelor didactice participante pe si in materialele de promovare realizate de Organizator. Cadrele didactice au obligatia sa instiinteze si sa obtina acordul scris (Anexa 2) al parintilor in vederea participarii copiilor la activitatile din CAMPANIA DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ȘI MEDIU “ECOATITUDINE” - EDIŢIA 2019, folosirii imaginilor cu copiii in materialele de comunicare si publicarii online pentru si in numele Organizatorilor si a Unitatii de Invatamant. Prin inscrierea proiectelor/activitatilor de catre profesorul coordonator in prementionata competitie, se considera ca acest acord a fost obtinut pentru fiecare si toti copiii care vor participa la activitati, de catre respectiva unitate de invatamant prin grija profesorului coordonator. O copie a acestor acorduri va fi pusa la dispozitia Organizatorului odata cu transmiterea materialelor de Campanie sub sanctiunea descalificarii materialelor primite care nu sunt insotite de acest acord. Profesorii coordonatori vor informa Organizatorii daca materialele nu pot fi publicate, in caz contrar acestea vor fi publicate conform Regulamentului.

Thursday, 09 March 2017 19:21

Despre noi

Campania EcoAtitudine, alături de cele mai importante instituţii ale statului care activează în domeniul protecţiei mediului, îşi propune schimbarea unor mentalităţi care să determine atitudini eco.

Punem accent pe selectarea deșeurilor astfel încât generațiile tinere să conștientizeze că reutilizarea, reducerea și  reciclarea sunt acțiuni ce stau la îndemâna fiecăruia dintre noi pentru protecția mediului înconjurător. Promovăm selectarea deșeurilor încă din gospodarie, la școală, la serviciu și urmărim gestionarea corectă a acestora.

Cu sprijinul copiilor, tinerilor, ecovoluntarilor vom angrena instituţiile publice și private pentru a construi împreună temelia unei societăți responsabile în spiritul celor 3R: reducere, reutilizare, reciclare. În acest sens, am gândit proiectul EcoAtitudine pe termen lung, cu caracter continuu și cu obiective multianuale.

 

Obiectiv principal:

Implicarea institutiilor publice responsabile si a comunităților locale (ADI- uri, Primării, Școli, Operatori Economici, Cetățeni, Elevi, Profesori) în activitati menite să protejeze mediul înconjurător, pornind de la informarea cetățenilor până la acțiuni concrete de selectare a deseurilor, de transport si reciclare, asigurand trasabilitatea acestora, cu obiectiv principal atingerea tintelor de deviere, Stimularea colectarii selective a echipamentelor electrice si electronice vechi sau defecte si a bateriilor si acumulatorilor portabili uzati.

 

Implicarea activă a elevilor, profesorilor și locuitorilor din localitățile înscrise în proiect, în activități de voluntariat privind protecția mediului .

Cresterea nivelului de informare si constientizare cu privire la problematica colectarii selective si reciclarii deseurilor in randul elevilor si responsabilizarea acestora prin implicarea activa intr-o competitie pozitiva.

 

PERIOADA DE DESFǍŞURARE

 

Campania „EcoAtitudine” – EDIŢIA 2019 se va desfăşura în perioada 15 februarie – 20 noiembrie 2019

Se vor acorda 120 de premii la nivel național.

Pentru a participa trebuie să completaţi formularul din atașament .

De asemenea, vă rog să consultați regulamentul campaniei.

 

Vă așteptăm cu drag alături de noi.

Cu prietenie,
Stere Crețu
Manager Proiect

Page 10 of 10