Thursday, 09 March 2017 19:23

Regulament de participare

Campania se va derula sub prevederile prezentului Regulament obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si facut public/disponibil spre informare pe site-ul Campaniei www.ecoatitudine.eu. Prin participarea la aceasta Campanie, orice persoana fizica sau juridica este de acord si respecta termenii si conditiile desfasurarii acesteia, prezentate in Regulament, orice situatie contrara conducand la neacordarea premiilor persoanei in cauza, oferite de Organizator. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament. Prin participarea in Campanie, reprezentantii scolilor inscrise sunt de acord cu mentionarea unitatilor de invatamant, precum si a cadrelor didactice participante pe si in materialele de promovare realizate de Organizator. Cadrele didactice au obligatia sa instiinteze si sa obtina acordul scris (Anexa 2) al parintilor in vederea participarii copiilor la activitatile din CAMPANIA DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ȘI MEDIU “ECOATITUDINE” - EDIŢIA 2019, folosirii imaginilor cu copiii in materialele de comunicare si publicarii online pentru si in numele Organizatorilor si a Unitatii de Invatamant. Prin inscrierea proiectelor/activitatilor de catre profesorul coordonator in prementionata competitie, se considera ca acest acord a fost obtinut pentru fiecare si toti copiii care vor participa la activitati, de catre respectiva unitate de invatamant prin grija profesorului coordonator. O copie a acestor acorduri va fi pusa la dispozitia Organizatorului odata cu transmiterea materialelor de Campanie sub sanctiunea descalificarii materialelor primite care nu sunt insotite de acest acord. Profesorii coordonatori vor informa Organizatorii daca materialele nu pot fi publicate, in caz contrar acestea vor fi publicate conform Regulamentului.

Read 7368 times
More in this category: « Despre noi Formular de inscriere »